Výroční schůze KOS

V sobotu 19. 2. 2022 se sešli členové spolku KOS Osov na výroční členské schůzi. Předseda P. Čaboun uvítal přítomné a následně shrnul a zhodnotil činnost spolku za uplynulý rok 2021.

S ohledem na situaci a nařízeným opatřením byla většina akcí zrušena, přesto se při krátkých etapách uvolnění podařilo uspořádat čtyři brigády KOS a jednu společnou s OÚ, úspěšný Country večer jako náhradu za Osovskou regatu, Pietu u pomníku padlých, Tříkrálovou sbírku a účastníky velmi kladně hodnocenou Cestu za pokladem. Bylo konstatováno, že spolupráce s OÚ Osov je i nadále prospěšná oběma stranám, podílíme se na pořádání akcí, jako je např. Slavnost světel a Posvícenské odpoledne, a společně jsme vyklízeli starou školu před rekonstrukcí. KOS obdržel od OÚ dotaci, za kterou byly pořízeny tři venkovní lavičky, květináče k obchodu a várnice.

Dále byli v průběhu schůze přijati tři noví členové a jedno členství z důvodu úmrtí zrušeno. Co se týká plánů na tento rok 2021, již 12. 3. by se měl konat Masopust s průvodem obcí, dále 30. 4. Pochod čarodějnic, v létě Osovský akord a Osovská regata. Také jsme se rozhodli připojit k akci Ukliďme Česko. Navrženo bylo i pořádání Garážového výprodeje (Prodej mezi vraty) a orientačního běhu. Plánuje se vybudování návsi v Osově, na čemž by se měl KOS výrazně podílet. Při příležitosti otevření staré školy po její rekonstrukci na podzim bude vydána tematická brožurka. Paní starostka M. Čabounová nás také informovala o natáčení Toulavé kamery v Osově 11. 3. Věříme, že ani pořádání dalších tradičních akcí, jako je Posvícenské odpoledne, Pieta u pomníku padlých, Slavnost světel, Čekání na Mikuláše a Osovské vití, nebude tentokrát nic stát v cestě. Usnesli jsme se také, že se budeme pravidelně jedenkrát měsíčně scházet, a předseda P. Čaboun poděkoval členům za jejich práci pro obec.

Nejnovější příspěvky

 • Osovská regata je tradicí
  Osovská regata už se stala tradicí. Letos byl její termín určen na 12. srpna a bylo to moc dobře vybrané. Dny […]
 • Osovský běh tam a zpětBlíží se Osovský běh tam a zpět
  Blíží se druhý ročník osovského běhu tam a zpět aneb Poběžíme spolu nahoru a dolů. V přiložené pozvánce ZDF naleznete […]
 • Osovský akord
  V sobotu 10. června proběhl v areálu koupaliště v Osovci pátý ročník Osovského akordu, již tradiční […]
 • Let a pochod čarodějnic
  Není jasné, odkud přesně pochází zvyk pálení čarodějnic. Snad z keltských zvyků, kdy byly zapalovány dvě vatry, a […]
 • Den osovských žen
  Letošní Den osovských žen připadl na sobotu 25. března a ještě pro tentokrát se konal v tělocvičně ZŠ. Ten příští už by […]
 • KOS brouci z OsovaKOS v Zadní Třebani
  Letošního masopustu v Zadní Třebani se aktivně a úspěšně zúčastnili i členové našeho Kulturního a okrašlovacího spolku […]
 • Osovský masopust 2023Osovský masopust
  Únor bez Osovského masopustu by nebyl úplný. Lidé se tu pravidelně každým rokem setkávají na této oblíbené taškařici, […]