Osovsko-osovecká alej „Lipůvka“

Koncem 17. století se ujal osovského panství rod Kauniců, jehož člen Jan Adolf hrabě z Kaunic, hejtman Podbrdského kraje, pozvedl panství ve všech směrech. Nechal přestavět starou tvrz na barokní zámek a od něho vysázet lipové aleje do všech stran. Jedna z nich vedla na východ směrem k_Malému Vosovu, jak se tehdy psalo v mapách. Podle místní kroniky některé aleje v 19. století zahubila nemoc a lípy byly nahrazeny kaštanem koňským. Alej k Malému Vosovu v této době z map mizí.
V roce 2019 navrhl Kulturní a okrašlovací spolek KOS Osov tuto starou alej obnovit. Obecní úřad zařídil zaměření a obnovení původní polní cesty, aby byla alej vysazena správně dle katastru nemovitostí. Po jednání spolku a samosprávy s_majiteli okolních pozemků a ochranou životního prostředí vznikl projekt stromořadí lípy srdčité, vysazené pouze podél severní strany cesty.
Prvotní záměr využít státní dotace spolek nevyužil, protože je se žádostí spojeno velké množství administrativy, nehledě na dosti značné vstupní finanční prostředky. Ani jedno, ani druhé spolek nemá. Alej by také měla být hlavně naše, občanů Osova a Osovce, a ne aby v závěru visela na každém stromě přehršel reklamních panelů dotačních a zařizujících firem.
Spolek udělal malý průzkum mezi občany a není jich málo, kteří mají zájem „koupit“ strom do aleje. Ale i tak jsou ještě stromy, které čekají na své kupce. Jejich jména budou uvedena na darovací desce v aleji. Cena jedné lipky je cca 5 000 Kč.
V závěru bude alej převedena do majetku obce Osov, která se o ní bude starat. Alej bude součástí červené stezky Čtyřlístku podbrdských polních stezek.

 

Propagační list aleje v pdf.

Osovsko-osovecká alej "Lipůvka".