Podzimní sešlost KOS

Po roční „covidové“ přestávce se opět sešli členové Kulturního a okrašlovacího spolku KOS na podzimním posezení. Je to takové neformální ukončení roku. Každý přinesl něco dobrého k jídlu a pití, k poslechu zahrála kapela Uvidíme. V přestávce proběhla také krátká soutěž ve znalosti filmových hlášek. Vzhledem k probíhající rekonstrukci staré školy nebylo možno využít prostory hospůdky a proto se členové sešli v budově bývalé fary, kterou pomáhají rekonstruovat.