Slavnost světel

Slavností světel jsme volně navázali na Dušičky, kterým také můžeme říkat svátek světel. Světla v této roční době rychle ubývá a kolem je více tmy. Je tedy na čase vzít do rukou lampiony a tmu rozčeřit. Účastníci sobotního průvodu 6. 11. se sešli u hasičské zbrojnice v Osově, odkud zamířili obcí k obchodu, poté k základní škole, u obecního úřadu odbočili k poště a pokračovali ke hřbitovu. A nebyli to jen občané Osova a Osovce, už se stalo zvykem, že přicházejí hojní návštěvníci z okolních obcí, pročež průvod bývá rozsáhlý a do tmy září množství pestrobarevných lampionů, které se na prostoru před hřbitovními vraty stmelí do přátelského společenství. Je zde nabízeno občerstvení v podobě horkého čaje a z drátěných košů planou dva ohně. U těch se dá nejen ohřát, ale i popovídat se sousedy a známými, případně s dětmi navštívit poslední místa odpočinku blízkých a přátel. Také tentokrát zářilo na hrobech světlo bezpočetných svíček. Děti nedočkavě čekaly na ohňostroj, který byl zlatým hřebem programu, a poté se všichni v příjemném rozpoložení rozešli do svých domovů.

 Slavnost světel v Osově. Foto Marie Plecitá
Slavnostně nasvícený osovský kostel během Slavnosti světel 2021.
Slavnostně nasvícený osovský kostel během Slavnosti světel 2021.