Toulavá kamera v Osově

Zajímavosti do pořadu Toulavá kamera natáčela Česká televize v pátek 11. března v Osově a okolí. Diváci uvidí hlavně vzácná architektonická díla kostel a zámek, dále pak kaštanovou alej mezi Osovem a Skřiplí, tajemné keltské valy zvané Švédské šance a další zajímavosti. V pořadu bude též zmínka o turistických stezkách, které kolem Osova realizuje místní Kulturní a okrašlovací spolek. Pořad bude vysílán přibližně za měsíc, přesné datum naleznete na osovských obecních stránkách.

Natáčení pořadu ČT Toulavá kamera v Osově
Natáčení pořadu ČT Toulavá kamera. Foto Marie Plecitá
https://kososov.cz/wp-content/uploads/2022/03/osv_2022_toulavakamera_3.jpg
Natáčení pořadu ČT Toulavá kamera. Foto Marie Plecitá