KOS v Zadní Třebani

Letošního masopustu v Zadní Třebani se aktivně a úspěšně zúčastnili i členové našeho Kulturního a okrašlovacího spolku KOS Osov. Tentokrát nebyli za masky, ale v převleku za hmyz, ve kterém svým zpěvem a hrou předvedli frašku nazvanou O tom broučím pokladu. Je to povedený a vtipný kousek a je provázen veselou písničkou na oblíbenou melodii Buráky. Děj doplňují obrázky Josefa Kozáka a vypráví se tu o tom, že na jednu stejnou věc můžeme hledět z různých úhlů. Brouci putují loukou za pokladem, o kterém slyšeli od chrobáků, a přemýšlejí, co všechno si pořídí, až ten poklad objeví. Předpokládají s určitostí, že ho skutečně objeví a že to bude hromada zlata. No, tak to jim tak úplně nevyjde. Je toho sice kupa, jenom to není zlato, ale kulička trusu. Fraška měla ve Třebani velký úspěch a reakce početného obecenstva byla vřelá a nadšená. A sluší se touto cestou poděkovat i vižinským turistům, kteří ve Třebani se zpíváním a hraním frašky vydatně pomohli.
Tento úspěšný kus uvedli členové KOS i na masopustu v Podbrdech a poté ve Vižině. V Podbrdech byl masopust jaksepatří i s aprílovým počasím, takže občas vyšlo sluníčko a vzápětí na to přišla sněhová vánice. Herci ale statečně vše přestáli se vší parádou a i tady se dočkali zaslouženého uznání.