Čekání na Mikuláše

Tak už tu opět máme první adventní týden a s ním svátek svatého Mikuláše. Čekání na něj a setkání s ním u nás v Osově už dlouho patří ke tradici našich vánočních svátků. Letos se slavnost odehrála v sobotu 3. prosince v podvečer, když ráno nás přivítalo bílou sněhovou nadílkou, která činila atmosféru ještě působivější. Sníh prostě k Mikuláši patří. Sešli jsme se v 16 hodin u obchodu Coop, kde už místní muži připravili vše potřebné, postavili stan, pódium, koše s ohněm na zahřátí, a toho tentokrát bylo opravdu třeba. Sešlo se velké množství návštěvníků, muzikanti zahráli na úvod několik koled a paní starostka Marcela Čabounová všechny přivítala a popřála krásný advent. Po ní promluvil pan Josef Kozák, který mimo jiné upozornil na náš pečlivě nainstalovaný betlém a vyzdobený vánoční smrček. Jako první pak přivítal na pódiu děti z místní MŠ a ZŠ, které svým roztomilým vystoupením potěšily určitě všechny přítomné svým bezprostředním projevem. Poslední dny jsou charakteristické nepříjemným počasím, které vede k častým onemocněním, zvláště u dětí. To se také projevilo na jejich počtu, nikoliv na výkonu, který byl krásně procítěný. Píseň Chtíc aby spal pak bravurně na housle zahrála a zazpívala Sofinka Bale, po které nastoupil dospělý soubor Domečku Hořovice s překrásnými vánočními písněmi. Závěrem programu jsme opět vyslechli koledy v podání skupiny DVB, která ohlásila i příchod Mikuláše. Ten přišel s krásným andělem a obklopen sedmi čerty, takže děti začaly být trochu nesvé a přesvědčovaly své rodiče i samy sebe, že byly hodné a vůbec nezlobily. Jednotlivě se představovaly Mikuláši i jeho doprovodu, přednesly básničku a za odměnu dostaly dáreček. Bylo to celé moc hezké a milé. Po nadílce zazněla opět hudba v podání skupiny DVB a nastala družná zábava. V nabídce bylo bohaté občerstvení – slané, sladké, klobásy, dobré pití, vládla dobrá nálada, byla to vydařená akce. A teď už budeme čekat na Ježíška.