V osovském chrámu se hovořilo o zázraku

Ani letos nechyběl osovský kostel mezi svatostánky, které v pátek 28. května od 18.00 už potřinácté otevřely brány návštěvníkům celorepublikové akce nazvané Noc kostelů.
Úvodem zde zazněly líbezné Loretánské litanie ke cti Panny Marie i několik mariánských písní v podání Mirky Plecité a varhaníka Josefa Plecitého. Následně se ujal slova RNDr. Václav Frajer, který objasnil historii mariánských litanií objevujících se již v roce 431. Dále přednesl obsáhlé povídání s tématem Panna Maria Immaculata. Pozvání přijal také tvůrce nového oltáře Dalibor Šebesta, který komentoval J. Rejskem pořízené, promítané a představené obrázky z instalace oltáře. Dověděli jsme se mnohé zajímavosti z celého tvůrčího procesu. Jana Červená nás seznámila s životem svaté Ludmily, jejíž významné výročí si letos připomínáme. Josef Kozák se zamyslel nad tím, co je to zázrak, pohovořil o své osobní zkušenosti s tímto fenoménem a vyjádřil radost nad zázrakem obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Poté si mohli návštěvníci prohlédnout interiér chrámu.

Autor nového oltářního stolu Dalibor Šebesta.
Autor nového oltářního stolu Dalibor Šebesta při vkládání relikvie.