Brigáda na faře

Dvě jarní soboty byly pro některé členy Kulturního a okrašlovacího spolku KOS Osov ve znamení brigád. Spolek převzal patronát nad okolím fary, které, jak všichni víme, bylo posledními uživateli zcela zdevastované.
Pracovalo se na čištění plochy, odstraňování náletů a uschlých stromů a také se odklízely hromady odpadků i harampádí nejrůznějšího druhu, kterého se nashromáždilo na dva velké kontejnery. Bohužel, stále ještě není hotovo – je jasné, že kompletní úklid prostoru je běh na dlouhou trať. Členové spolku ochotně přispívají k úklidu této části obce, neboť hyzdila naše prostředí dlouhá léta a vyvolávala v občanech negativní postoje, často i hněv, že kdysi půvabný prostor byl takto znehodnocen. Tak snad už bude líp a brzy budeme moci s potěšením spočinout pohledem na uklizenou plochu.
Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

Brigádníci spolku KOS na osovské faře.
Brigádníci spolku KOS na osovské faře.